LeanIQ

Privacy verklaring

Privacyverklaring voor Lean IQ

Deze privacyverklaring beschrijft hoe LeanIQ (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website, tijdens trainingen, adviesdiensten en andere communicatiekanalen.

1. Verzamelde persoonlijke gegevens

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

1.1. Identificatiegegevens: zoals uw naam, functie, organisatie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

1.2. Betalingsgegevens: indien u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we betalingsgegevens verzamelen om de betaling te verwerken.

1.3. Gegevens over uw interacties met ons: inclusief communicatie via e-mail, telefoon of andere kanalen, en informatie die u verstrekt tijdens trainingen of adviessessies.

1.4. Websitegegevens: we verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, gebruikte apparatuur, besturingssysteem en de pagina’s die u bekijkt.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

2.1. Het leveren van onze diensten: om u de gewenste Lean consultancy, trainingen en adviesdiensten te kunnen bieden.

2.2. Communicatie: om te reageren op uw vragen, verzoeken en feedback, en om u relevante informatie te verstrekken met betrekking tot onze diensten.

2.3. Facturering: om betalingen te verwerken en facturen te genereren.

2.4. Marketingdoeleinden: om u op de hoogte te houden van onze diensten, nieuws, evenementen en aanbiedingen, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

2.5. Verbetering van onze diensten: om inzicht te krijgen in hoe onze diensten worden gebruikt en om deze te optimaliseren en te verbeteren.

3. Delen van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden zoals volgt:

3.1. Dienstverleners: we kunnen externe dienstverleners inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals het verwerken van betalingen of het verzenden van e-mails. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de desbetreffende taken uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.2. Wettelijke vereisten: we kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie.

4. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We hanteren veiligheidsprocedures, zoals versleuteling van gegevens, firewalls en beperkte toegangscontroles, om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

5. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het soort gegevens en het doel waarvoor ze worden verwerkt.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. U heeft het recht op:

6.1. Toegang: u kunt verzoeken om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.

6.2. Rectificatie: u kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.

6.3. Verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.

6.4. Beperking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden.

6.5. Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

LeanIQ
Adres: P/A Linderstraat 39, 2023 TC Haarlem
E-mail: info@leaniq.nl
Telefoon: 0610912677

We zullen ons best doen om uw vragen of verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.

Laatst bijgewerkt: 6 mei 2023