LeanIQ

Lean Green Belt training

De rol van een Green Belt in een organisatie

De rol van een Green Belt in een organisatie is het uitvoeren en begeleiden van verbeteringprojecten met behulp van Lean-methoden. Een Green Belt is verantwoordelijk voor het identificeren van verbetermogelijkheden, het opzetten en uitvoeren van verbeteringen en het bijdragen aan het creëren van een cultuur van continu verbeteren.

Een Green Belt werkt nauw samen met andere afdelingen en medewerkers om te identificeren waar verspilling plaatsvindt en om oplossingen te ontwikkelen die deze verspilling kunnen verminderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende Lean-tools en -technieken.

Een Green Belt speelt ook een belangrijke rol bij het begeleiden en coachen van andere medewerkers bij het implementeren van verbeteringen. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot en kunnen zij zich ontwikkelen op het gebied van Lean.

Een Green Belt dient ook als schakel tussen de top van de organisatie en de uitvoerende medewerkers. Zij rapporteren over de voortgang van verbeteringen en zorgen voor de nodige communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen.

In het algemeen speelt een Green Belt een cruciale rol bij het verbeteren van de prestaties van een organisatie en het bevorderen van een cultuur van continu verbeteren. Zij zijn de drijvende kracht achter verbeteringen en dragen bij aan de toekomstige groei en successen van de organisatie.

Lean Green Belt

Wat leer je in een Lean Green Belt training

De Lean Green Belt training richt zich op het verbeteren van de bedrijfsprocessen door middel van Lean-methoden. De training is gericht op het uitvoeren van kleine verbeteringen en het bevorderen van een continu verbetertraject.

De Lean-filosofie richt zich op het verminderen van verspilling en het verhogen van de klanttevredenheid door het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan door de focus te leggen op de waardestromen en het verminderen van niet-waardevolle activiteiten.

Tijdens de training wordt uitgelegd hoe Lean-methoden kunnen worden toegepast op verschillende processen in een organisatie, waaronder productieprocessen, kantoorprocessen en dienstverleningsprocessen. Ook worden de verschillende Lean-tools en -technieken behandeld, zoals de 5S-methode, het elimineren van verspilling en het verbeteren van stroomlijning.

De training legt ook nadruk op het betrekken van de medewerkers bij het verbetertraject. Dit wordt bereikt door hen te betrekken bij het identificeren van verspilling en het bedenken van verbetervoorstellen. Hierdoor wordt de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers vergroot, wat bijdraagt aan de succesvolle implementatie van Lean-verbeteringen.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om Lean-verbeteringen door te voeren binnen zijn of haar eigen werkomgeving. De deelnemer zal begrijpen hoe Lean-methoden kunnen bijdragen aan een efficiëntere en effectievere organisatie en zal de nodige kennis en vaardigheden hebben om deze verbeteringen uit te voeren.

Kortom, de Lean Green Belt training is een praktische en hands-on training die zich richt op het verbeteren van de bedrijfsprocessen door middel van Lean-methoden. Het is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar manieren om de prestaties van hun organisatie te verbeteren en tegelijkertijd hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Ik wil informatie over de trainingen

Over jou

Naam(Vereist)
Bedrijf

Hoe kunnen we jou bereiken?

Welke manier van contact heeft jouw voorkeur? (telefoon/email)
Jouw e-mail adres(Vereist)
Over welke training wil je meer informatie?
Wij verzorgen in-company trainingen voor groepen van 8 tot 14 deelnemers. Voor open inschrijvingstrainingen zorgen we dat je een plek krijgt bij een van onze opleidingspartners